ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Plany studiów i efekty kształcenia

Plany studiów i efekty kształcenia 

 

Plan studiów zawiera wykaz kursów realizowanych dla danego rocznika w określonym roku studiów. Lista uzupełniona jest o liczbę godzin i ilości punktów ECTS przyporządkowanych poszczególnym przedmiotom.

 

 • I ROK

  zajęcia obowiązkowe

  Zagadnienia sztuki współczesnej
  Analiza dzieła sztuki
  Proseminarium doktoranckie
  Fundraising-pozyskiwanie źródeł finansowania
  Dydaktyka szkoły wyższej
  Metodyka zajęć dydaktycznych
  Wykłady monograficzne – specjalizacyjne (z zakresu dyscypliny podstawowej i dodatkowej)
  Pracownia specjalistyczna – (indywidualne konsultacje z opiekunem artystycznym, poza harmonogramem)

  Praktyki zawodowe

  Praktyka dydaktyczna – współuczestnictwo

 • II ROK

  zajęcia obowiązkowe

  Zagadnienia sztuki współczesnej
  Analiza dzieła sztuki
  Seminarium doktoranckie
  Wykłady monograficzne – specjalizacyjne (z zakresu dyscypliny podstawowej i dodatkowej)
  Metodyka zajęć dydaktycznych
  Pracownia specjalistyczna – (indywidualne konsultacje z opiekunem artystycznym, poza harmonogramem)
  Teoria nowych mediów

  Praktyki zawodowe

  Praktyka dydaktyczna – prowadzenie

 

 • III ROK

  zajęcia obowiązkowe

  Seminarium doktoranckie
  Wykłady monograficzne-specjalizacyjne (z zakresu dyscypliny podstawowej i dodatkowej)
  Pracownia specjalistyczna (indywidualne konsultacje z opiekunem artystycznym, poza harmonogramem)

  Zajęcia fakultatywne

  Estetyka
  Język obcy

  Praktyki zawodowe

  Praktyka dydaktyczna – prowadzenie

 

Doktorant ma prawo do  konsultacji z języka obcego od II do III roku z wymagalnością zaliczenia bez oceny.