ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Seminaria Dyplomowe

Seminarium dyplomowe

 

Każdy ze studentów roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się teoretyczne seminarium dyplomowe, proszony jest, aby do końca kwietnia wskazał spośród zaproponowanych niżej prowadzących osobę, którą preferuje jako prowadzącego seminarium i promotora pracy dyplomowej.

Deklaracje składane pocztą elektroniczną w sekretariacie (insztuki@up.krakow.pl) wprowadzone zostaną do tabeli WSTĘPNY WYBÓR PROWADZĄCEGO TEORETYCZNE SEMINARIUM DYPLOMOWE i posłużą jako orientacyjne wskazanie dla przydziału seminariów prowadzącym oraz do przydziału studentów na seminaria.

Obsada prowadzących seminaria wynikać będzie z wstępnych deklaracji wyboru prowadzącego złożonych przez studentów w końcu roku studiów poprzedzającym rok dyplomowy. Obsada może zmieniać się w każdym roku, a opiekun roku jest zobowiązany do poinformowania o bieżących ustaleniach.

O przyjęciu na niektóre seminaria decydować będzie kolejność zgłoszeń (na jednym seminarium może być najwyżej 12 studentów).

 

Wykaz wykładowców prowadzących seminarium dyplomowe

 

 

 • prof. UP Rafał Solewski

 • dr Karolina Kolenda

  Historyczka sztuki, anglistka. Zainteresowania: sztuka nowoczesna i współczesna (szczególnie kręgu anglosaskiego), teoria i filozofia sztuki, muzeologia i wystawiennictwo, studia kulturowe, geografia kulturowa, teoria krajobrazu, architektura i dizajn.


 • dr Diana Wasilewska

  Historyczka sztuki, polonistka, reporterka. Zainteresowania: krytyka artystyczna i teoria sztuki, sztuka przełomu XIX i XX wieku, sztuka awangardowa, międzywojnie (sztuka, literatura, życie artystyczne), antysemityzm, kultura żydowska, fotografia, podróże artystyczne, feminizm, sztuka współczesna.


 • dr Bernadeta Stano

  Historyczka sztuki; zainteresowania: sztuka nowoczesna i współczesna (sztuka w przestrzeni publicznej, rzeźba w poszerzonym polu, sztuka kobiet, ilustracja książkowa, fotografia socjologiczna itp.), wystawiennictwo, animacja kultury, arteterapia i art brut.

 • dr Sebastian Stankiewicz

  Filozof, teoretyk i historyk sztuki. Zainteresowania: estetyka, neuroestetyka i percepcja, teoria i filozofia dizajnu i fotografii, sztuka współczesna, nowoczesna i dawna, architektura i teoria architektury.