ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Dyplom

Egzamin dyplomowy

 

Egzamin dyplomowy dla kierunku Malarstwo składa się z dwóch części:

• Część artystyczna obejmuje dzieła z zakresu malarstwa z możliwością włączenia prac z   dyscyplin pokrewnych do wyboru w zakresie malarstwa w architekturze (w formie  dokumentacji foto/video), rysunku, rzeźby i ceramiki, fotografii,  intermediów. Stanowi  zestaw prac zrealizowanych w V i VI semestrze studiów.

• Część pisemna z zakresu historii lub teorii sztuki powinna być przygotowana w kontekście artystycznej części pracy dyplomowej.

 

Obrona pracy licencjackiej polega na autoprezentacji dyplomu, i na odpowiedzi na zadane pytania powołanej komisji dyplomowej.