ENG WIRTUALNA UCZELNIA
O kierunku

Projektowanie graficzne, multimedia

Studia II stopnia stacjonarne

Podwójny dyplom z Design graphique multimédia, École supérieure d’art des Pyrénées — Pau Tarbes

Rekrutacja pod linkiem: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/1/KatalogKierunkow.aspx

Pozycja grafika II stopnia stacjonarne w zakładce grafika.

http://www.esapyrenees.fr/

Celem specjalności jest wykształcenie absolwentów potrafiących czynnie działać w sektorze projektowania graficznego lub chcących kontynuować naukę na studiach 2-go stopnia. Wspólny plan studiów oraz podwójny dyplom będą dla studentów okazją do pogłębienia wiedzy i korzystania z doświadczeń polskich i francuskich uczelni.

Podwójny dyplom z Design graphique multimédia, École supérieure d’art des Pyrénées — Pau Tarbes prowadzony według zasady Art&Design, pozwalającej na dowolne kształtowanie programu studiów. Zajęcia podczas wymiany studenckiej odbywają się w języku angielskim i nie jest konieczna znajomość języka francuskiego.

Więcej informacji: https://paukrak.up.krakow.pl/studia/

Studenci rekrutowani będą na tą specjalność i będą deklarować udział w wymianie oraz wspólnych studiach. Planowany limit osób biorących udział w studiach na tej specjalności to 12 osób. Zasady rekrutacji takie same jak na studia Art&Design http://www.wydzialsztuki.up.krakow.pl/kierunki/art-design/o-kierunku/.

W drugim semestrze I roku studenci polscy wyjadą do Francji, a studenci francuscy przyjadą do Polski w ramach programu Erasmus +. Planowane jest również wymiana wykładowców oraz wykorzystanie e-learningu i kursów zdalnych.

Wspólny plan studiów zakłada, że w każdym z krajów partnerskich studenci będą studiować w ramach kursów, których nie mają możliwości studiowania we własnej uczelni:

– na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego: grafikę warsztatową, ilustrację, animację, fotografię analogową, teorię grafiki;

– na École supérieure d’art des Pyrénées: technologie narracji internetowych, video, rejestracja i przetwarzanie dźwięku, multimedia, typografia.

Ostatni rok studiów studenci będą odbywać na uczelniach macierzystych pod okiem promotorów poświęcając czas pracy nad projektem indywidualnym. W tym czasie będą optymalizować wiedzę techniczną i pogłębiać metody pracy specyficzne dla dziedziny projektowania graficznego. W tym czasie student buduje swój własny obszar badawczy wspierając się na modelach artystycznych i kulturowych, które odnoszą się do jego projektu. Każdy student będzie prowadzony przez jednego z wykładowców z dziedziny teorii a także designu lub sztuk pięknych. Student, współpracując z promotorem będzie  konstruować i finalizować projekt końcowy – dyplom. Studia skutkują uzyskaniem dwóch dyplomów uczelni, w których odbywali studia.