ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Pracownie do wyboru

Wybór kursów na semestr III, IV, V, VI

Na II roku studiów licencjackich studenci kierunku Digital Design uczestniczą w 2 zdeklarowanych przez siebie kursach. Wybór kursu odbywa się podczas I roku studiów licencjackich w semestrze II (letnim).

Harmonogram i forma wyboru kursów:

 1. Do 26 kwietnia – wstępny wybór 2 wybranych kursów wśród podanej poniżej listy.
  Przeprowadzony drogą elektroniczną przez opiekuna roku.
 2. do 7 czerwca – ostatecznych wybór 2 wybranych kursów do wyboru wśród podanej poniżej listy.
  Przeprowadzony drogą elektroniczną przez opiekuna roku.
 3. do 25 czerwca – złożenie pisemnej deklaracji w formie wypełnionego i podpisanego formularza (do pobrania poniżej) w Dziekanacie Wydziału Sztuki (ul. Podchorążych 2 pok. 170)

Niniejsza deklaracja jest obligująca; możliwość zmiany kursów wyłącznie po zakończeniu każdego semestru (nie ma możliwości zmiany w trakcie trwania semestru), za zgodą prowadzącego kurs. Zmiany pracowni zatwierdza opiekun roku, a następnie przekazuję je do Dziekanatu.

Kursy do wyboru wśród podanej poniżej listy:

Student ma możliwość wyboru 2 kursów z Katedry Multimediów oraz z Katedry Intermediów.

Katedra Multimediów

 • Pracownia Video, mgr Łukasz Surowiec

  Uczestnicy i uczestniczki kursu pogłębiają swoją wiedzę na temat wideo poprzez cykl wykładów i ćwiczeń realizowanych samodzielnie oraz w grupach. Celem kształcenia jest zdobycie umiejętności w tworzeniu sztuki wideo, w doborze środków formalnych oraz technik związanych z rejestracją i montażem.

 • Fotografia, mgr Marzena Kolarz

  W pracowni stawiamy na doświadczanie i poszukiwanie. Fotografia jako medium jest bardzo pojemna i bardzo nośna. Szukamy jej granic, sprawdzamy możliwości, staramy się zintegrować pomysł i treść z obrazem. Dużo ćwiczymy, zmagamy się z trudnościami. Nie boimy się ryzykować, wyjść poza granice, miksować również z innymi technikami. Dyskutujemy i nazywamy nasze odczucia. Nie zapominamy o technice, która w przypadku fotografii jest bardzo istotna a zapanowanie nad nią gwarantuje sprawne wykorzystywanie fotograficznych możliwości. Ważna jest obecność, praca i współdziałanie. Nie ograniczamy się do fotografii cyfrowej, starając się poznać i spróbować różnych technik chemicznych.

 • Pracownia Motion Graphic, dr Przemysław Liput, mgr Piotr Filipiuk

  Charakterystyką działań w pracowni jest symultaniczne wykorzystanie animacji cyfrowej i medium wideo w ramach jednej realizacji twórczej.Studenci pracują nad zadaniami, które odnoszą się do form artystycznych i komercyjnych wykorzystujących wideo i animację: trailer, teledysk, video art, czołówka filmowa, gif, logotyp animowany czy spot reklamowy. W realizowanych ćwiczeniach istotna jest zdolność do budowania zaskakujących sposobów narracji, umiejętność właściwego wyboru formy plastycznej dla obrazu ruchomego, zręczność w łączeniu medium wideo i animacji w ramach jednego utworu.Podstawą programową do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie bazowej wiedzy i doświadczenia w zakresie animacji, rejestracji wideo i montażu.

 • Pracownia ilustracji, mgr Magdalena Żmijowska, mgr Dominika Bobulska

  Pracownia nastawiona jest na rozwój kreatywności, technik rysunkowych i wyobraźni. Każde ćwiczenie skoncentrowane jest wokół niestandardowych rozwiązań ilustracyjnych.

  Pracujemy nad autorskimi projektami oraz tworzymy wspólnie większe prace przestrzenne. Poznajemy klasyków polskiej ilustracji oraz odkrywamy nowych prężnie rozwijających się artystów. Odkrywamy w sobie wewnętrzne dziecko i uczymy się jak najlepiej zaprojektować ilustrację dla najmłodszego czytelnika. Wspólnie czytamy i oglądamy doskonałe w formie i treści publikacje.

  Podczas naszej przygody z ilustracją na zajęciach wykonujemy szereg krótkich ćwiczeń, które pobudzają naszą wyobraźnie. Ćwiczenia te mają na celu ukierunkowanie spojrzenia na rzeczywistość przez pryzmat ilustracyjnego komunikatu wizualnego.

Katedra Intermediów

 • Pracownia Fotografii Narracyjnej, dr Beata Długosz

  Pracownia skupia się na narracji jako istotnym aspekcie budowania przekazu artystycznego poprzez: narrative storytelling, dokument, dokument subiektywny, reportaż. Ponadto Pracownia prowadzi projekty z zakresu: fotografii kreacyjnej, artystycznej, fotografii interdyscyplinarnej powiązanej z innymi mediami, fotografii materii od analogowej do cyfrowej – w których forma podporządkowana jest opowieści.

 • Time-Based Media, dr Małgorzata Łuczyna

  W pracowni Time-Based Media studenci rozwijają umiejętności pracy z obrazem ruchomym, w obszarze klasycznej narracji filmowej, filmu eksperymentalnego, działań multimedialnych, audiowizualnych, sztuki wideo i nowych mediów. W programie pracowni znajduje się analiza i kompozycja obrazu filmowego, tworzenie narracji z wykorzystaniem obrazu ruchomego, operowanie planem filmowym, kompozycja kadru, posługiwanie się językiem filmu, a także eksperymenty w obszarze cyfrowej kreacji i multimediów. Studenci realizują ćwiczenia rozwijające umiejętności pracy z kamerą i sprzętem filmowym, techniki rejestracji i edycji obrazu.

 • Pracownia Audio, mgr Bartosz Zaskórski

  Pracownia Audio to przede wszystkim miejsce eksperymentu, tworzenia projektów artystycznych, w których dźwięk jest podstawową materią twórczą. Program Pracowni umożliwia również realizację wszelkich zadań z wykorzystaniem dźwięku. Rejestratory, programy do edycji materiału audio czy kącik Foley’a – umożliwią udźwiękawianie filmów lub tworzenie słuchowisk. Sprzęt do nagrań studyjnych czy terenowych sprawdzi się w przypadku prac soundartowych, czy field recordingowych.

 • Laboratorium Działań Przestrzennych, dr hab. Maria Wasilewska

  Kształtowanie postawy świadomego podmiotu w szeroko rozumianej przestrzeni; podmiotu świadomego swojego ciała, percepcji, oddziaływań, środków poznawczych oraz potencjalnych środków wyrazu. Instalacja, site-specyfic, object-art, wideo-instalacja, projekty intermedialne.

 • Pracownia Działań Wizualnych, dr Sebastian Wywiórski, mgr Lech Kolasiński

  Eksperyment z formami zapisu idei. Poruszanie się pomiędzy malarstwem, rysunkiem a animacją, wideo, dźwiękiem, fotografią. Przenikanie klasycznie rozumianej płaszczyzny obrazu i napinanie jej w przestrzeni trójwymiarowej instalacji, wprawianej w ruch za sprawą zastosowanych w pracach mechanicznych rozwiązań. Otwieranie nowej drogi, umożliwiającej interdyscyplinarną fuzję różnych mediów wypowiedzi artystycznej, gdzie istotne jest splatanie świata techniki z formą rysunkowo-malarską.

 • Pracownia Projektów Krytycznych, dr Małgorzata Markiewicz

  Realizacje powstające w Pracowni, mają na celu podejmowanie twórczej krytyki wobec otaczającej rzeczywistości. Projekty często wychodzą poza przestrzeń pracowni do sfery publicznej lub prywatnej. Rezultaty zadań mają charakter refleksyjny a nie obiektywizujący. W pracowni stawiamy nacisk na zadawanie pytań oraz kwestionowanie zastanych sytuacji, co może stać się przyczyną, bądź też narzędziem zmiany społecznej. Celem podejmowanych działań jest budowanie poprzez sztukę, zaangażowanego krytycznie komentarza.

 

Pliki do pobrania