ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Karty kursów

Karty kursów

 

Karty kursu szczegółowo opisują tematykę i problematykę poruszaną w ramach określonego kursu. Zawierają m.in. tematy zadań projektowych, zalecaną literaturę uzupełniającą, wymagania i kryteria ocen wykładowcy.

 

Studia I stopnia stacjonarne