ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Dyplom

Egzamin dyplomowy 

 

Egzamin dyplomowy dla kierunku Digital Design składa się z dwóch części:

Praca praktyczna
Utwory interaktywne o charakterze autorskiego dzieła. Część praktyczna pracy dyplomowej może mieć wymiar: użytkowy, naukowy, edukacyjny, informacyjny, eksperymentalny lub autoekspresyjny.

Praca teoretyczna
Jest pracą pisemną podejmującą tematy związane z kierunkiem studiów. Zagadnienia podjęte w pracy teoretycznej powinny mieć związek z realizacją praktyczną.

Temat i zakres obu części pracy uzgadniana jest indywidualnie z promotorami.