ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Pracownie do wyboru

Wybór pracowni 

 

Od II roku studiów studenci mogą wybrać po dwie pracownie z następujących segmentów:

 

IV semestr wybór pracowni:

• Projektowanie rozwiązań prospołecznych
• Projektowanie produktu prorynkowego V semestr (trzeci rok studiów)

  Termin dokonania wyboru – do końca IV semestru (do 20 czerwca).

 

V semestr wybór pracowni:

• Projektowanie rozwiązań prospołecznych
• Projektowanie produktu prorynkowego na VI  i VII semestr (3 i 4 rok studiów)

Termin dokonania wyboru – do końca V semestru (do 20 stycznia)

 

 

Kryteria wyborów pracowni

 

O przyjęciu do pracowni decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej dysproporcji  w ilości kandydatów w obu pracowniach, prowadzący zastrzegają sobie prawo do wyboru studentów na podstawie oceny portfolio kandydatów.

 

 

Termin i forma wyborów pracowni

 

Wybór pracowni deklarowany jest do końca semestru poprzedzającego. Wybór deklarowany jest poprzez wpis do udostępnionego wszystkim studentom dokumentu Google.