ENG WIRTUALNA UCZELNIA
O kierunku

Wzornictwo

 

Kierunek Wzornictwo przygotowuje absolwentów do wykonywania zawodu projektanta produktu w dwóch specjalnościach: projektowania prospołecznego oraz projektowania prorynkowego.

Studia zapewniają kursy z teorii sztuki i designu oraz współczesnych trendów w projektowaniu. Student zdobywa fachową wiedzę uwzględniającą zasady ergonomii, metodyki, marketingu produktu. Opanowuje i doskonali umiejętności warsztatowe, zarówno plastyczne jak i zawodowe.

Ukończenie kierunku wzornictwo pozwala aktywnie i kreatywnie uczestniczyć w procesach społecznych. Studia zapewniają wiedzę rozszerzoną o kontekst społeczny, humanistyczny i psychologiczny, co rozwija niezależność i odpowiedzialność przyszłych projektantów.

Kierunek Wzornictwo daje możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, świadczenie usług projektowych lub pracy w oparciu o model projektant – producent.