ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Studia II stopnia

Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie studia na kierunkach projektowych, multimedialnych, interdyscyplinarnych i artystycznych realizowane są przez poszczególne instytuty. Poniżej znajdziecie listę kierunków II stopnia i bezpośrednie linki do stron instytutów.

Instytut Grafiki i Wzornictwa

 • Art & Design

  Na studiach artystycznych granice utworzone pomiędzy specjalnościami są tworami sztucznymi, często nieodpowiadającymi zainteresowaniom studentów oraz wymogom rynku pracy. Dlatego powstał pomysł studiów magisterskich Art & Design, który łączy w sobie 5 dotychczasowych kierunków prowadzonych na Wydziale Sztuki: Grafika, Wzornictwo, Malarstwo, Digital design oraz Animacja kultury. Analizując ankiety studenckie i wyrażane w nich oczekiwania doszliśmy do wniosku, że studenci studiów magisterskich – świadomi i odpowiedzialni twórcy – chcieliby mieć pełny wybór metod i technik twórczych, spróbować różnych technologii, pogłębić wiedzę na wybrane tematy. Dlatego nowy kierunek Art & Design oferuje pełny wybór ścieżki kształcenia z przygotowanych 28 modułów artystycznych, projektowych, animacyjnych oraz nauczycielskich wspartych 10 modułami z obszaru nauk o sztuce i filozofii. Aby pomóc studentom zdecydować o swojej ścieżce, zostały przygotowane przykładowe zestawy dla specjalności artystycznych, projektowych i nauczycielskich. Student mając możliwość wyboru odpowiednich modułów pod opieką tutora będzie w stanie rozwinąć swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności według własnych preferencji oraz lepiej przygotować się do wymogów przyszłych pracodawców. Celem tych studiów jest kształcenie studentów w sposób indywidualny poprzez realizację własnego projektu artystycznego w kilku pracowniach przy ścisłej współpracy prowadzących, zarówno artystów jak i teoretyków. Stawiamy na kreatywność i elastyczność.

  https://igiw.up.krakow.pl/kandydat/o-kierunku/

 • Projektowanie Graficzne, Multimedia

  To studia prowadzone razem ze szkołą École Supérieure d’art des Pyrénées w Pau (Francja) kończące się uzyskaniem DWÓCH DYPLOMÓW, polskiego i francuskiego! Są to studia prowadzone w formule studiów Art&Design. Można zatem dowolnie kształtować przebieg swojego kształcenia na studiach zarówno w kierunku projektowania 2D, 3D jak i dyscyplin artystycznych.

  Ważnym atutem tego kierunku jest wyjazd na semestr na studia do szkoły partnerskej we Francji finansowany z funduszu Unii Europejskiej – Erasmus +.

  Celem specjalności jest wykształcenie absolwentów potrafiących czynnie działać w sektorze projektowania lub chcących kontynuować naukę na studiach 2-go stopnia o profilu artystycznym o profilu projektowo-multimedialnym. Wspólny plan studiów oraz podwójny dyplom są dla studentów okazją do pogłębienia wiedzy i korzystania z doświadczeń polskiej i francuskiej uczelni.

  Studenci rekrutowani na tą specjalność i deklarują udział w wymianie Erasmus+ (wyjazd na drugim semestrze studiów) oraz wspólnych studiach. Planowany limit osób biorących udział w studiach na tej specjalności to 12 osób.

  W drugim semestrze I roku studenci polscy wyjeżdżają do Francji, a studenci francuscy przyjeżdżają do Polski w ramach programu Erasmus +. Planowane jest również wymiana wykładowców oraz wykorzystanie e-learningu i kursów zdalnych.

  Wspólny plan studiów umożliwia studiowanie dziedzin, które nie są reprezentowane lub są realizowane odmiennie na macierzystej uczelni:

  – na Uniwersytecie Pedagogicznym goście z Francji mają możliwość uczestniczenia w zajęciach gdzie zapoznają się z: grafiką warsztatową, ilustracją, animacją i fotografią analogową czy teorią grafiki;

  – w École supérieure d’art des Pyrénées polscy studenci zapoznają się z nie wykładanymi w Krakowie: technologiami narracji internetowych, konstruowaniem maszyn interaktywnych lub inaczej pojmowanymi: rejestracją i przetwarzaniem dźwięku i wideo, multimediami czy typografią.

  Ostatni rok studiów studenci odbywają na uczelniach macierzystych pod okiem promotorów poświęcając czas pracy nad projektem indywidualnym. W tym czasie optymalizują wiedzę techniczną i pogłębiają metody pracy specyficzne dla dziedziny twórczości. W tym czasie student buduje swój własny obszar badawczy wspierając się na modelach artystycznych i kulturowych, które odnoszą się do jego projektu. Każdy student będzie prowadzony przez jednego z wykładowców z dziedziny teorii a także designu lub sztuk pięknych. Student, współpracując z promotorem będzie konstruować i finalizować projekt końcowy – dyplom. Studia skutkują uzyskaniem dwóch dyplomów uczelni, w których odbywali studia.

  https://paukrak.up.krakow.pl/

Instytut Sztuki Mediów

 • Sztuka Współczesna

  Kierunek Sztuka Współczesna to studia, które zapewniają połączenie szerokiej wiedzy humanistycznej z umiejętnościami kuratora i krytyka sztuki współczesnej. Studenci znajdą się pod opieką ekspertów mających praktyczne doświadczenie w tworzeniu wystaw oraz czynnie uczestniczących w debatach o sztuce współczesnej na łamach czasopism artystycznych. W trakcie dwuletniego programu kształcenia studenci będą uczestniczyć nie tylko w szerokim, interdyscyplinarnym spektrum kursów z historii wideo, fotografii, performance, sztuki zaangażowanej społecznie, sztuki (post)internetowej, antropologii, filozofii i socjologii sztuki, lecz także wezmą udział w intensywnych warsztatach kuratorskich, warsztatach redaktorskich i translatoriach. Zdobędą również wiedzę dotyczącą pozyskiwania środków finansowych na realizację wydarzeń artystycznych, prawa autorskiego, prawnego i ekonomicznego funkcjonowania instytucji kulturalnych oraz działań promocyjnych w kulturze. Po ukończeniu studiów absolwenci będę przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w muzeach, centrach, galeriach sztuki, mass-mediach i prasie specjalistycznej oraz wszelkich instytucjach wymagających połączenia szerokiej wiedzy o współczesnej humanistyce, szczególnie sztuce współczesnej, z umiejętnością organizacji wydarzeń kulturalnych.

  https://ism.up.krakow.pl/sztuka-wspolczesna-studia-ii-stopnia/o-kierunku/

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

 • Sztuka i Edukacja

  Studia drugiego stopnia stworzone są z myślą o przyszłych artystach chcących również realizować się zawodowo w obszarze animacji kultury lub w nauczaniu sztuki. Bogata oferta zajęć o interdyscyplinarnym profilu pozwala na rozwijanie indywidualnych zainteresowań i projektów twórczych. Wśród pracowni artystycznych do wyboru są m.in. pracownia obrazowania plastycznego, pracownia działań przestrzennych, pracownia intermedialna.

  Student ma możliwość wyboru jednej z dwóch oferowanych specjalności: specjalność nauczycielską i specjalność animacja kultury.

  https://imiea.up.krakow.pl/sztuka-i-edukacja-ii-stopien/