ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Studia I stopnia

Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie studia na kierunkach projektowych, multimedialnych, interdyscyplinarnych i artystycznych realizowane są przez poszczególne instytuty. Poniżej znajdziecie listę kierunków I stopnia i bezpośrednie linki do stron instytutów.

Instytut Grafiki i Wzornictwa

 • Design

  Studia na kierunku Design trwają 6 semestrów. Kierunek przygotowuje absolwentów do wykonywania zawodu projektanta produktu w dwóch specjalnościach: projektowania prospołecznego (uniwersalnego) lub projektowania prorynkowego. Studia zapewniają kursy z teorii sztuki i designu oraz współczesnych tendencji w projektowaniu. Student zdobywa fachową wiedzę uwzględniającą zasady ergonomii, metodyki, marketingu produktu. Opanowuje i doskonali umiejętności warsztatowe, zarówno plastyczne jak i zawodowe.

  Ukończenie kierunku design pozwala aktywnie i kreatywnie uczestniczyć w procesach społecznych. Studia zapewniają wiedzę rozszerzoną o kontekst społeczny, humanistyczny i psychologiczny, co rozwija niezależność i odpowiedzialność przyszłych projektantów. Kierunek design daje możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, produkcję wyrobów w oparciu o własne pomysły projektowe, świadczenie usług projektowych lub pracy w oparciu o model projektant – producent.

  https://igiw.up.krakow.pl/kandydat/design-studia-1-i-2-stopnia/design-o-kierunku/

 • Grafika

  W ramach studiów łączących tradycję z nowoczesnością kierunek Grafika oferuje naukę klasycznych warsztatowych technik graficznych: litografii, linorytu, technik metalowych, sitodruku oraz współczesnych technik cyfrowych: grafiki cyfrowej, projektowania graficznego oraz podstaw multimediów. Ponadto na kierunku można rozwijać zdolności kreacyjne i sprawność warsztatową w dziedzinie: ilustracji, grafiki edytorskiej, rysunku, fotografii oraz filmu animowanego. Grafika oferuje również szeroki zakres wiedzy teoretycznej dotyczącej historii sztuki, grafiki warsztatowej, fotografii, dizajnu oraz wprowadza w zasady autopromocji. Celem studiów jest uzyskanie wykształcenia w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Studia zapewniają zdobycie wiedzy ogólnohumanistycznej kształtującej świadomość twórczą i kompetencje zawodowe.

  https://igiw.up.krakow.pl/kandydat/grafika-studia-1-stopnia-i-magisterskie/o-kierunku/

 • Komunikacja Wizualna

  Komunikacja Wizualna to studia dla tych którzy swoją przyszłość łączą z projektowaniem graficznym. To nowy kierunek, którego program jest dostosowany do współczesnych wymagań rynku projektowego. Zagadnienia studiów koncentrują się wokół projektowania dwuwymiarowego (2D). Studenci uczą się jak projektować znaki, identyfikacje wizualne, strony internetowe, publikacje, publikacje cyfrowe, informację wizualną, fonty, plakaty, opakowania.  Próbują swoich sił w twórczym podejściu do rozwiązywania zadań projektowych.

  Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji wizualnej, przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej oraz umożliwienie im rozpoczęcia studiów drugiego stopnia.

  https://igiw.up.krakow.pl/kandydat/komunikacja-wizualna/

Instytut Sztuki Mediów

 • Digital Design

  Digital Design to kierunek dla tych, dla których cyfrowa kreacja stanowi naturalną przestrzeń dla twórczej wyobraźni. Kształcimy studentów w procesie łączącym artystyczną ekspresję w obszarze mediów cyfrowych i umiejętność projektowania komunikacji interaktywnej.Podczas praktycznych kursów podpartych merytoryczną wiedzą i teorią cyberkultury pod opieką specjalistów doświadczysz pełnego procesu projektowego – od poszukiwania pomysłów po techniczne wdrożenie rozwiązań.

  Kierunek Digital Design jest otwarty na kandydatów o różnych kompetencjach i doświadczeniach. Z tej różnorodności wynika elastyczność programu studiów, umożliwiająca dostosowanie nauczania do indywidualnych predyspozycji studenta, tak by jak najlepiej przygotować przyszłych absolwentów do pracy w branży kreatywnej.

  https://ism.up.krakow.pl/digital-design-studia-i-stopnia/

 • Sztuka i Media

  Kierunek interdyscyplinarny. Samodzielny wybór ścieżki edukacyjnej. Zdobądź wiedzę z zakresu:
  film, dźwięk, animacja, fotografia użytkowa, narracyjna, dokumentacyjna, wydawnicza, grafika projektowa, DTP, ilustracja, strony www

  https://ism.up.krakow.pl/sztuka-i-media-studia-i-stopnia/

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

 • Malarstwo

  Studia na kierunku Malarstwo pozwalają na opanowanie tradycyjnego warsztatu i klasycznych technik artystycznych, a jednocześnie dają szansę poznania możliwości nowych mediów i realizowania własnych projektów twórczych w wybranych dyscyplinach pokrewnych. Wychodzimy także poza pracownie proponując działania artystyczne w przestrzeni społecznej. Studenci mają możliwość udziału w wystawach organizowanych wspólnie z prowadzącymi. Plan studiów zawiera również wykłady z historii i teorii sztuki, filozofii z elementami estetyki oraz zajęcia m.in. z obszaru zarządzania projektami twórczymi, autopromocji i marketingu sztuki.

  https://imiea.up.krakow.pl/malarstwo-2/

 • Sztuka i Edukacja

  Studia przeznaczone dla przyszłych twórców, chcących zdobyć dodatkowe kompetencje do wykonywania zawodu animatora kultury, instruktora sztuki oraz nauczyciela przedmiotów artystycznych. Pracownie podstawowe i do wyboru pozwalają rozwijać indywidualne zainteresowania i umiejętności warsztatowe w zakresie malarstwa, rysunku, rzeźby, intermediów, struktur wizualnych, grafiki, fotografii, malarstwa cyfrowego. Program podstawowy obejmuje wykłady i ćwiczenia m. in. z dziedziny historii i teorii sztuki. SiE to także praktyczne zajęcia w instytucjach, plenery oraz wyjazdy edukacyjne.

  https://imiea.up.krakow.pl/sztuka-i-edukacja-i-stopien/