ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA7 listopada 2017
Kategoria A dla Wydziału Sztuki

W przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki ocenie jednostek naukowych Wydział Sztuki UP uzyskał kategorię A. Oceniając działalność naukowo-artystyczną i badawczo-rozwojową z okresu 2013-2016 eksperci z Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych brali pod uwagę następujące kryteria:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze,
  • potencjał naukowy,
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej,
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Uzyskana kategoria A, czyli ocena bardzo dobra, sytuuje Wydział Sztuki UP w gronie najlepszych jednostek kształcących w dziedzinie twórczości artystycznej i nauk o sztuce.