ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Warunki przyjęcia

Arteterapia – sztuki plastyczne

 

Ukończone studia licencjackie lub magisterskie z zakresu: pedagogiki, psychologii, pielęgniarstwa, sztuk plastycznych, muzyki, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii, terapii zajęciowej, rehabilitacji. Oferta skierowana jest również  do pedagogów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, placówek kulturalno–oświatowych. W uzasadnionych przypadkach o przyjęcie mogą  ubiegać  się  absolwenci innych kierunków studiów.

 

 

Trener Art Biznesu – nowoczesne zarządzanie biznesem sztuki

 

Ukończone studia wyższe pierwszego stopnia (licencjat), drugiego stopnia (magister) lub równorzędny