ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Egzaminy wstępne

Egzaminy wstępne na rok akademicki 2019/2020

 

 

 

 • Art & Design

  Przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna
  zakres egzaminu

  Zestaw prac przedstawionych do oceny powinien zawierać wybrane prace prezentujące umiejętności i zainteresowania kandydata z zakresu sztuk projektowych i (lub) z szeroko rozumianego obszaru sztuk wizualnych.

  Prace rysunkowe, malarskie, fotograficzne, graficzne, projektowe 2D i 3D, prace rzeźbiarskie, prace intermedialne, animacje (około 25 prac). Możliwa jest także prezentacja dokumentacji fotograficznej prac wykonanych w innych mediach i technikach (port folio).

  Prace multimedialne kandydat prezentuje przy użyciu własnego sprzętu elektronicznego (tablet, laptop, itp.)

  Kandydaci posiadający dyplom ukończenia uczelni artystycznych zobligowani są również do dostarczenia dokumentacji prac wchodzących w skład dyplomu.

  Podczas przeglądu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca zainteresowania kandydata w dziedzinie sztuk projektowych i (lub) sztuk wizualnych. Kandydat zobowiązany jest do omówienia swojego programu artystyczno-badawczego (tematu), będącego wstępną wytyczną podejmowanych treści w przyszłej pracy magisterskiej.

 • Grafika projektowa i multimedia

  Przegląd prac:

  Zestaw prac domowych (teczka) przedstawionych do oceny musi zawierać ok. 25 prac rysunkowych, fotograficznych, graficznych, projektowych, multimedialnych, itp.

  Prace multimedialne kandydat prezentuje przy użyciu własnego sprzętu elektronicznego (tablet, laptop, itp.)

 • Sztuka współczesna

  Kandydat posiada podstawową wiedzę o sztuce. Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej o zainteresowaniach kandydata a także ocen na dyplomie licencjackim.