ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Egzaminy wstępne
 • Design

  Etap I: Ocena prac kandydata.
  Przegląd portfolio (w formacie A4) zawierającego dokumentację prac plastycznych, projektowych, fotograficznych i innych będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów.

  II etap: Egzamin praktyczny: rysunek i zadanie projektowe.
  Rysunek z natury (technika do wyboru: ołówek, węgiel), format 70 x 50 cm.
  Zadanie projektowe, którego celem jest sprawdzenie kreatywności, zdolności plastycznych, technicznych i manualnych kandydata.

 • Digital Design

  Etap I – Egzamin praktyczny:
  Zestaw zadań rysunkowych i pisemnych. Zadania wymagają twórczego rozwiązania problemu. Doceniana będzie pomysłowość, oryginalność koncepcji, wnikliwość opracowania, komunikatywność prezentacji, walory estetyczne. Celem jest sprawdzenie twórczych predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku Digital Design.

  Materiały, które kandydat powinien przynieść na egzamin:
  • kolorowe flamastry i cienkopisy,
  • ołówki,
  • klej,
  • nożyczki,
  • gumka do mazania,
  • czyste kartki A4

  Pozytywna ocena z I etapu egzaminu wstępnego kwalifikuje do II etapu.

  Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna:
  Rozmowa z kandydatami na temat ich zainteresowań i dokonań twórczych. W czasie rozmowy kandydat przedstawia prezentację, którą należy przygotować w formie plansz (maksymalnie 10 wydruków formatu A4).
  Materiałem prezentowanym powinny być przykłady dotychczasowych, twórczych działań kandydata. Można przedstawić dowolne formy własnej aktywności twórczej: prace cyfrowe (2d i 3d), fotograficzne, rysunkowe, interaktywne (strony www i inne aplikacje itp.), działania w przestrzeni (obiekty, aranżacje itp.), działania w czasie (utwory dźwiękowe, video, animacja itp.), teksty, a także działalność organizacyjna (tworzenie wydarzeń, wystaw itp.). Formy multimedialne nie mogą być dłuższe niż 5 minut i należy zaprezentować je na własnym sprzęcie (laptop, tablet itp.). Zakres prezentowanego materiału zależy od kandydata.

  Konsultacje dla kandydatów na studia: (terminy zostaną podane w najbliższym czasie)

 • Grafika

  Etap I:
  kandydaci prezentują przed komisją egzaminacyjną zestaw prac (teczkę). Celem tego etapu jest poznanie umiejętności warsztatowych oraz przede wszystkim możliwości kreacyjnych kandydata. W skład teczki może wejść ok. 25 wykonanych przez kandydata prac rysunkowych, malarskich, graficznych, fotograficznych, projektowych (np. plakatów, ilustracji), szkicowniki, dokumentacja prac intermedialnych, przestrzennych, video, filmy animowane, itd.

  Prace multimedialne kandydat prezentuje przy użyciu własnego sprzętu elektronicznego (tablet, laptop, itp.)

  Prezentacji prac towarzyszy rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, potwierdzająca jego zainteresowania w dziedzinie sztuk wizualnych, w szczególności dotyczące grafiki artystycznej lub (oraz) projektowej.


  II etap: egzamin praktyczny, składa się z 3 części:

  – część 1 – rysunek, podczas tej części egzaminu kandydaci wykonują studium rysunkowe postaci, (dowolna technika rysunkowa czarno-biała)
  – część 2 – ilustracja do fragmentu tekstu, kandydaci wykonują wizualną interpretację podanego tekstu (technika dowolna, także z użyciem koloru)
  – część 3 – zadanie projektowe, sprawdzające predyspozycje projektowe kandydata.

  Oba etapy egzaminu oraz ich części są punktowane, zaś o przyjęciu decyduje ilość wszystkich zdobytych w ich trakcie punktów.

  O zakwalifikowaniu się do II etapu egzaminu decyduje uzyskanie minimalnej wymaganej ilości punktów w I etapie.

 • Komunikacja Wizualna

  Etap I – egzamin praktyczny:
  Zestaw zadań rysunkowo-projektowych (ręcznie na formatach A3) wymagających kreatywnego rozwiązania. Doceniana będzie pomysłowość, oryginalność koncepcji, wnikliwość opracowania, komunikatywność, walory estetyczne. Celem jest sprawdzenie twórczych predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku Komunikacja wizualna.

  Pozytywna ocena z etapu I egzaminu wstępnego kwalifikuje do etapu II.

  Etap II – rozmowa kwalifikacyjna:
  Rozmowa z kandydatami, którzy pozytywnie zaliczyli etap I, na temat zainteresowań twórczych. W czasie rozmowy kandydat przedstawia przygotowaną własną prezentację, w formie wydruków w formatach A4 lub A3 (maksymalnie 15 wydruków). Dodatkowo można pokazać prace na przyniesionym własnym urządzeniu: laptop, tablet. Zaprezentować można wszelkie dotychczasowe twórcze działania kandydata wykonane w dowolnych technikach: zrobione ręcznie lub zrealizowane z pomocą komputera (w dowolnych programach), aparatu fotograficznego, itp.. Do prezentacji szczególnie warto dołączyć prace plastyczne związane z projektowaniem. Zakres i ilość prezentowanego materiału jest indywidualnym wyborem kandydatów.

 • Malarstwo


  Przegląd prac plastycznych i rozmowa kwalifikacyjna:

  – prezentowany zestaw powinien zawierać prace z zakresu malarstwa i rysunku, także szkice, mogą to być również prace wykonane w technice digital painting (w formie wydruków), a także w innych mediach i technikach plastycznych
  – rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata w obszarze sztuki, a także prezentowanego zestawu prac plastycznych

 • Sztuka i Edukacja

  Przegląd prac plastycznych i rozmowa kwalifikacyjna:
  – prezentowany zestaw powinien zawierać prace malarskie lub rysunkowe, także szkice, mogą to być również prace wykonane w technice digital painting (w formie wydruków), projekty np. ilustracji lub komiksów, grafiki, fotografie, a także inne z szeroko pojętego zakresu prac plastycznych
  – rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata w obszarze sztuk plastycznych oraz – w zależności od wybieranej specjalności – w ogólnym zakresie edukacji lub animacji kultury, jak również prezentowanego zestawu prac plastycznych

 • Sztuka i Media

  Egzamin wstępny rok akademicki 2019/20 na 2020/21


  ETAP I

  A. Rozmowa kwalifikacyjna:
  rozmowa dotyczy zainteresowań artystycznych kandydata oraz podanej lektury z zakresu sztuki współczesnej. lista zagadnień z zakresu sztuki współczesnej i sugerowana bibliografia znajdują się w załączniku do pobrania Jak przygotować się do egzaminu wstępnego.

  B. Przegląd prac:
  przegląd (oryginałów) prac z zakresu sztuk wizualnych: malarstwo, rysunek, fotografia, realizacje multimedialne oraz działania przestrzenne zaprezentowane w formie dokumentacji fotograficznej. Teczka powinna zawierać minimum 25 prac w skład, których mogą wchodzić realizację z co najmniej dwóch wyżej wymienionych technik.

   

  ETAP II

  EGZAMIN PRAKTYCZNY

  zadanie kompozycyjne na jeden z zaproponowanych tematów. Celem zadania jest sprawdzenie kreatywności i wyobraźni kandydata. Łączenie technik.

  Spis materiałów niezbędnych do egzaminu praktycznego znajduje się w załączniku do pobrania Jak przygotować się do egzaminu wstępnego (PDF).