ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Wykaz dokumentów

Wykaz wymaganych dokumentów

 

  1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie
  2. życiorys
  3. kwestionariusz osobowy
  4. trzy fotografie
  5. wykaz dorobku artystycznego (portfolio w formie papierowej i cyfrowej)
  6. opis projektu artystycznego
  7. opis zainteresowań artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny, z której kandydat zamierza przygotować pracę doktorską
  8. ksero dyplomy ukończenia artystycznych studiów magisterskich lub równorzędnych  (potwierdzone zgodnością z oryginałem)
  9. dodatkowo można przedłożyć opinię samodzielnego pracownika naukowego lub uznanego artysty o twórczości i osiągnięciach kandydata