ENG WIRTUALNA UCZELNIA
Egzaminy wstępne

Egzaminy wstępne

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone jest w dwóch etapach

 

I ETAP
ocena dokumentacji (Komisja Rekrutacyjna bez obecności kandydata zapoznaje się ze złożoną dokumentacją i po stwierdzeniu spełniania warunków formalnych dopuszcza do II etapu)


II ETAP
egzamin

 

Komisja Rekrutacyjna ocenia w skali od 0 do 5

• dorobek artystyczny (portfolio, dokumentacja cyfrowa) w dyscyplinie sztuki piękne
• projekt artystyczno-badawczy prezentowany przez kandydata
• rozmowę kwalifikacyjną
 

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów jest średnia ocen (z dokładnością do dwu cyfr po przecinku) wystawionych przez członków Komisji Rekrutacyjnej