ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA28 stycznia 2015
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dziecko. Kultura – Sztuka, Kraków: 28-29 V 2015

KOMUNIKAT NR 1

Katedra Edukacji Artystycznej

Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

Wydziału Pedagogicznego

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

Wydziału Sztuki

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

przy współpracy z

Instytutem Pedagogiki i Psychologii

Narodowego Pedagogicznego Uniwersytetu im Dragomanowa w Kijowie

oaz

Stowarzyszeniem Małopolska Manufaktura Sztuki

 

zapraszają na

II Międzynarodową Konferencję Naukową

Dziecko. Kultura – Sztuka – Edukacja

organizowaną w Krakowie

w dniach: 28-29 V 2015

Tematem spotkania będzie bardzo szeroko pojęta edukacja kulturalna i artystyczna. Propozycja jest skierowana do środowiska naukowego i nauczycielskiego. Zapraszamy również tych z Państwa, którzy związani są z ośrodkami i instytucjami działającymi na rzecz upowszechniania kultury i sztuki.

 

Zgodnie z sugestiami, proponujemy nowe obszary tematyczne związane z edukacją literacką oraz miejscem osoby niepełnosprawnej w przestrzeni sztuki.

 

Tak szeroka formuła Konferencji pozwoli nam podjąć dyskusję na temat aktualnej sytuacji edukacji kulturowej i artystycznej,  pogłębienie naszej wiedzy i wymianę doświadczeń.

 

Proponujemy następujące obszary:

 1. Edukacja w zakresie sztuk wizualnych (edukacja plastyczna)
 2. Edukacja muzyczna
 3. Edukacja literacka
 4. Teatr i film jako przestrzeń edukacyjna
 5. Edukacja w muzeum
 6. Edukacja kulturowa (regionalna, międzykulturowa, wielokulturowa)
 7. Edukacja medialna
 1. Osoba niepełnosprawna w przestrzeni sztuki

 

Warunki uczestnictwa w konferencji

 

Warunkiem uczestnictwa  w konferencji jest przesłanie zgłoszenia oraz wniesienie opłaty konferencyjnej

 

Kartę zgłoszenia należy przesłać drogą mailową na adres: kdzierwa@op.pl (dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa prof. UP), do dnia 15 kwietnia 2015 roku

 

Opłaty:

Opłatę  w wysokości 550 zł (obejmującą udział w konferencji, warsztatach, przerwy kawowe, obiad, oraz wieczór przy świecach, publikację tekstu w recenzowanej monografii zbiorowej) należy wpłacić do dnia 15 kwietnia 2015 roku.

Po tym terminie, opłata będzie wynosić 600 zł

 

Opłata dla czynnych nauczycieli (obejmująca udział bierny w konferencji, warsztatach, przerwy kawowe) wynosi 50 zł

 

 

 

Po przesłaniu zgłoszeń rozesłany zostanie KOMUNIKAT nr 2

 

 

Publikacja:

 • Teksty należy złożyć najpóźniej w dniu konferencji (w formie elektronicznej
  z dokładnym opisem: Imię i Nazwisko, miejsce pracy, adres mailowy, telefon),
 • Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji
 • Teksty należy przygotować zgodnie z wytycznymi (w załączniku)
 • Objętość tekstu wraz ze streszczeniem i słowami kluczowymi (w języku polskim
  i angielskim) nie może przekraczać 10 stron (0.5 arkusza wydawniczego)