ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA6 grudnia 2018
8. edycja Konkursu Fundacji Grey House

Gradient // Wystawa finalistów 8. edycji Konkursu Fundacji Grey House 

Artyści:   Marta Krześlak, Liliana Piskorska, Irmina Rusicka, Jana Shostak, Konrad Żukowski

Kuratorka: Katarzyna Wincenciak 

Kluczem do tegorocznej wystawy finalistów konkursu Fundacji Szara Kamienica jest pojęcie gradientu, delikatnego, walorowego przejścia, dzięki któremu na dwóch krańcach spotykają się barwy od siebie różne. Różni są bowiem artyści, którzy na owej wystawie się znaleźli. Niektórzy, jak Liliana Piskorska czy Irmina Rusicka, tworzą sztukę zaangażowaną, poruszając zagadnienia władzy i przemocy. Marta Krześlak przetwarza rzeczywistość odwołując się do naszych wspomnień czy marzeń, a Konrad Żukowski skupia się na świecie wewnętrznym, nawiązując swoimi obrazami do tradycji malarstwa międzywojennego i prymitywistycznego. Na wystawie znajdą się także wątki feministyczne, w których Jana Shostak bezkompromisowo posługuje się swoim ciałem dla unaocznienia mechanizmów konkursów piękności. Narracja wystawy ma za zadanie płynnie przeprowadzić widza przez kolejne rozdziały opowieści. Niewielkie etiudy łączą się ze sobą nienachalnie, zarysowują obraz, który powoli układa się w kształt analizy złożoności postaw młodego, polskiego twórcy.

Konkurs to dziś  flagowa inicjatywa Fundacji, której misją, prócz propagowania ochrony zabytków, jest pomoc młodym artystom w samodzielnym zaistnieniu na rynku sztuki. Piątkę finalistów tegorocznej edycji wskazało jury w składzie: Krystyna Axmann (prezes Fundacji), Ewa Łączyńska-Widz (krytyk i kurator wystaw w Galerii Miejskiej BWA w Tarnowie), Agata Cukierska (dyrektor programowa Kroniki w Bytomiu), Stanisław Ruksza (kurator, dyrektor Trafostacji Sztuki w Szczecinie), Adam Mazur (krytyk sztuki, kurator, redaktor naczelny magazynu SZUM) i Piotr Sikora (kurator w MeetFactory w Pradze).

Konkurs Fundacji Grey House Szara Kamienica skierowany jest do młodych  artystów funkcjonujących w szeroko pojętym obszarze sztuk wizualnych, w tym wykorzystujących  nowe media. Celem Konkursu jest przede wszystkim wyłonienie najciekawszej i najbardziej intrygującej osobowości młodej sceny artystycznej. Nagrodę stanowi jednorazowe stypendium o wartości 5 000 zł (netto), wystawa indywidualna oraz 2-miesięczna rezydencja w praskim centrum sztuki MeetFactory.

Fundacja organizuje Konkurs już po raz ósmy. Obecnie jest on jedną z najbardziej rozpoznawalnych tego typu inicjatyw w Polsce. Wyróżnia się na tle innych konkursów branżowych organizowanych przede wszystkim przez wielkobudżetowe fundacje przy gigantycznych koncernach przemysłowych. To przedsięwzięcie przypominające prywatny mecenat – zdemokratyzowane dzięki wielogłosowej opinii Jury, i na tyle kameralne w swym charakterze, by  zachować indywidualne, jednostkowe podejście do każdego laureata. Formuła Konkursu jest egalitarna – nie ogranicza się do artystów, którzy zdołali już przebić się w wąskich kręgach akademickich, czy  zaistnieć w prestiżowych muzeach i galeriach. Umożliwia udział wszystkim dyplomantom i absolwentom (do 2 lat po ukończeniu studiów lub do 30. r. życia) szkół wyższych o profilu artystycznym. Pewnym novum w konkursie jest także specyficzny dobór jury – niemal wyłącznie spośród osób reprezentujących placówki wystawiennicze,  a więc zawodowo zajmujących się promocją młodych talentów. 

Szukamy przede wszystkim artystów proponujących  twórcze odniesienie do powszechnie wykorzystywanych artystycznych narracji, autorów dzieł prezentujących nowatorską, ale  spójną̨ koncepcję. Będziemy propagować odmienne od już istniejących działania, charakteryzujące się̨ bądź wyjątkowym poziomem realizacji, bądź indywidualnym sposobem artystycznej wypowiedzi. Organizując wystawę̨ 5 uczestników zakwalifikowanych do II etapu, chcemy także lepiej zrozumieć młode pokolenie artystów. Dowiedzieć się, co ich inspiruje – co fascynuje. Chcemy poznać ich intelektualne zaplecze i sposoby przedstawiania autorskich wizji. Ten zbiorczy głos będziemy później analizować, weryfikować, a docelowo szeroko popularyzować.

Prace artystów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu można oglądać od 8 grudnia (wernisaż połączony z ogłoszeniem wyników)  do 5 stycznia 2019 r. w krakowskiej  galerii Szara Kamienica przy Rynku Głównym 6 w Krakowie.