ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA19 października 2015
Galeria Wydziału Sztuki przy ul. Mazowieckiej 43, zaprasza na wernisaż wystawy Rytm ulicy Kamili Turek i Magdaleny Wanat w środę 21 X 2015 o godz. 17.00.
Rytm ulicy
Wystawa Kamili Turek i Magdaleny Wanat prezentuje dwa odmienne spojrzenia na fotografię
uliczną. Przestrzenie miasta stanowią wspólny mianownik w obu cyklach autorek. Czy kryje się za
nimi niespieszny ogląd miasta refleksyjnego flâneura, kontemplującego zachodzące zmiany? Czy
też zawłaszczająca postawa fotografa­łowcy, który bez pytania wkracza w świat napotykanych
osób, rejestrując codzienne życie ulicy? Chód, metrum chodników, pauzy wyzwalanej migawki
wyznaczają tempo, nadają rytm ulicy.
Zapraszamy, Rada Programowa

Obraz w treści 1

plakat