ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA13 stycznia 2016
Film // CARGO: pokaz filmu Teresy Kutkowskiej i Magdaleny Światłoń + dyskusja z udziałem artystów
Pracownia Duży Pokój
ul. Warecka 4/6, Warszawa

piątek 15-01-2016, godzina 19:15
Zapraszamy serdecznie na pokaz filmu dokumentalnego Teresy Kutkowskiej i Magdaleny Światłoń o wystawie

Cargo/(nie)materialność, która odbyła się wiosną 2015 roku w Warszawie. Film potrwa ok. 35 minut, po nim zapraszamy do dyskusji, w której wezmą udział autorki filmu a także artyści i kuratorzy przygotowujący wystawę, m.in. dr Daniel Rycharski (Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), mgr Weronika Plińska (IKP UW) i mgr Thuy Duong Dang (ASP Gdańsk). Dyskusję moderuje dr Piotr Cichocki z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

Tytuł projektu pochodzi od metaforycznie potraktowanego pojęcia cargo, jednego z kluczowych pojęć antropologii kulturowej. Dotyczy ono kultów cargo, czyli synkretycznych praktyk religijnych z terenów Melanezji. Jedną z praktyk religijnych było budowanie
imitacji lądowisk i pasów startowych samolotów. Celem tych działań było ściągnięcie sprowadzanych przez kolonizatorów dóbr (stąd kult „cargo”).

Wystawa CARGO nawiązała do tych praktyk oraz do tekstów takich autorów jak Bruno Latour („On the modern cult of the factish goods”), reinterpretując materialności z najbliższego ciału otoczenia i przedstawiając je w nowym kontekście jako muzealne i artystyczne obiekty.

Film podzielony jest na trzy części, analogicznie do formy wystawy. Przedstawia proces powstawania wystawy, fragmenty wywiadów w ramach ekspozycji, a także wypowiedzi
badaczy. Tytułowy „ładunek” cargo, na wielu poziomach mediatyzuje, a więc odsłania
nierówności społeczne wynikające z uwarunkowań o charakterze kolonialnym. Film ukazuje
wątki związane z konsumpcją dóbr codziennego użytku na peryferiach, a także podejmuje
temat spekulatywnej antropologii przyszłości.

Organizatorami wystawy byli studenci i pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii UW (przy współpracy osób związanych z Instytutem Kultury Polskiej UW), a także Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Galeria 18A oraz Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.