ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA23 kwietnia 2019
FEMINAŁ 27.04.-22.06.19

Wernisaż wystawy FEMINAŁ w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa przy ul. Szerokiej 37, który odbędzie się 27 kwietnia (sobota) o godzinie 18.00.
Wystawę będzie można oglądać od 27.04 do 22.06, od wtorku do niedzieli w godzinach 12.00-18.00.
Otwarciu pierwszej z dwóch jej części towarzyszyć będzie wydarzenie specjalne – performance grupy M.O.G (Mothers of God – Ulrika Segerberg & Katrin Plavčak).

Artystki: Agata Agatowska, Iwona Demko, Georgia Fambris, Urszula Kluz-Knopek, Natalia Kopytko, Katarzyna Kukuła, Ewa Kulka, Jasmin Lothert, Małgorzata Markiewicz, Agata Norek, Anna Orbaczewska, Elena Provata, Ulrika Segerberg, Małgorzata Wielek-Mandrela
+ Günter Grass
Kuratorki: Iwona Demko, Renata Kopyto, Marta Wróblewska
Tematem wystawy Feminał są wątki z powieści Güntera Grassa pt.: Turbot: feministyczna historia świata według Grassa, jego postrzeganie kobiet i ich relacji z mężczyznami, ale też krytyka patriarchatu i męskiej dominacji.
Turbot Güntera Grassa ukazał się w Niemczech w 1977 roku, prawie 10 lat po przemianach społecznych, jakie miały miejsce w roku 1968, podczas których przez zachodnioniemiecką republikę przetoczyła się druga fala feminizmu. Książka noblisty wpisywała się w atmosferę, jaka wtedy panowała. I chociaż ówczesne środowiska feministyczne mocno ją skrytykowały, z dzisiejszej perspektywy można tę powieść uznać za proroczą.
Punktem wyjścia do opowieści o dziejach ludzkości jako historii męskiej emancypacji spod władzy matriarchatu jest doskonale znana baśń braci Grimm nosząca w polskiej wersji tytuł O rybaku i złotej rybce, a w niemieckiej O rybaku i jego żonie. W książce pojawiają się jej dwa warianty: w pierwszym wyłowiona ryba, którą u Grassa jest właśnie tytułowy turbot, spełnia wszystkie zachcianki zachłannej żony rybaka, w drugim to mężczyzna jest tym, który ciągle pożąda nowych rzeczy i władzy pozwalającej mu zapanować nad światem. Prowadzi to rzecz jasna do katastrofy i ostatecznej zagłady.