ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA26 marca 2015
CARGO / (nie)materialność. Wystawa interdyscyplinarna

CARGO / (nie)materialność. Wystawa interdyscyplinarna.

15.04. – 15.06.2015

Muzeum Azji i Pacyifku, ul. Solec 24 -> Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Żurawia 4 -> Galeria 18A, ul. Nowogrodzka 18A

Warszawa

wstęp wolny

 www.facebook.com/CARGOwystawa

www.facebook.com/events/617423121727710/

Antropologiczna wystawa łącząca elementy sztuki współczesnej, designu, krytyki społecznej i gry miejskiej porusza temat relacji pomiędzy dobrami codziennego użytku a ludzkim doświadczeniem. To oddolne przedsięwzięcie zainicjowane przez studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW wsparła grupa artystów, kuratorów i naukowców, tworząc wspólnie artystyczno-badawczą spółdzielnię w ramach Koła Naukowego Antropologii Rzeczy i Muzealnictwa.

 Zwiedzanie Cargo / (nie)materialności jest swoista grą miejską, która obejmuje trzy przestrzenie i powiązane ze sobą wątki interpretacyjne i formalne. Oglądający przejdzie ścieżką od historii (muzealnictwo), poprzez rejestrację naszego teraźniejszego życia (etnografię), po zwirtualizowaną przyszłość (design spekulatywny).

 Pojęcie Cargo będące jednym z najważniejszych zagadnień z zakresu antropologii, nawiązuje do kultów cargo z Papui Nowej Gwinei. Odnosimy się do nich opisując niejednoznaczne i nieracjonalne relacje łączące ludzką jednostkę i społeczne zbiorowości z dobrami, przedmiotami, narzędziami, technologiami, materią i… niematerialnością.

 W ramach ekspozycji w Muzeum Azji i Pacyfiku zaprezentowane zostaną obiekty z Wietnamu i Afganistanu z drugiej połowy XX wieku, prywatne zdjęcia i etnograficzne relacje, ilustrujące zderzenie codzienności i nowoczesnej zmiany w kontekście indywidualnych biografii i konfliktów zbrojnych. Ekspozycja przygotowana jest we współpracy z wietnamskimi artystami (Dang Thuy Duong), naukowcami i animatorami życia społecznego, a także z udziałem artysty Daniela Rycharskiego.

Część wystawy o tytule „Szara strefa” umiejscowiona jest w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Prezentuje ona grupę instalacji, zdjęć i multimediów. „Szara strefa” to gest oporu wobec dominacji rynku, reprezentowany przez obiekty takie jak maszyna do skręcania papierosów, cukierki spoza strefy Schengen, czy „obiekty znalezione” po niedzielnym targowisku. W tej części wystawy, oprócz studentów IEiAK UW, wezmą udział Marek M. Berezowski, Anton Nikolotov i Weronika Plińska.

 Ekspozycja w Galerii 18A zanurza widza w futurystycznym rytuale religijnym i kampanii reklamowej, opartych na spekulatywnej koncepcji uwikłania ludzkiego doświadczenia w (nie)materialność. W przygotowaniu ekspozycji wzięli udział artyści Izabela Chamczyk i Piotr Cichocki.

 Równolegle do wystawy powstaje film dopełniający jej treść, realizowany przez studentki Wysziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Teresę Kutkowską i Magdalenę Światłoń. Jego pokaz odbędzie się podczas finisażu wystawy.

 Wystawę organizują: Koło Naukowe Antropologii Rzeczy i Muzealnictwa przy IEiAK UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UW, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Galeria 18A.

 Partner: Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 Patroni: Kultura On-line, Mała Kultura Współczesna, Stan Rzeczy, Going.pl, Enter the Room, Radio Kampus

plakat

Szara strefa fotografia Marek Berezowski