ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA8 września 2013
ARTETERAPIA– sztuki plastyczne z terapią zajęciową

arteterapia_wersja_ost

 

Dlaczego warto studiować ARTETERAPIĘ na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ?

• Prowadzimy studia od 2007 roku

• Mamy doświadczenie w skutecznym łączeniu teorii z praktyką, wiedzy z umiejętnościami

• Nasz program przygotowuje studentów do pracy arteterapeutycznej na wysokim poziomie

• Organizujemy międzynarodowe konferencje szkoleniowo-naukowe z zakresu arteterapii, dzięki którym mamy wgląd w aktualny stan wiedzy, badań naukowych, osiągnięć w stosowaniu nowych technik

• Uczymy właściwych relacji z pacjentem podczas terapii indywidualnej i grupowej

• Uwrażliwiamy na wartości estetyczne, rozwijamy umiejętności poznawcze, aktywizujemy postawy kreacyjne

• Uczymy niewerbalnego języka wizualnego wyrażającego myśli i emocje w bezpiecznej przestrzeni komunikacji

• Korzystamy z potencjału artystycznego i naukowego doświadczonych nauczycieli akademickich, lekarzy i arteterapeutów

 

• Absolwent potrafi korzystać ze sztuki, procesu twórczego i technik arteterapeutycznych w celu poprawy zdrowia fizycznego, psychicznego podopiecznych , wyrównywania braków i ograniczeń spowodowanych zmianami chorobowymi, wzbogacenia życia człowieka niepełnosprawnego.

Arteterapia