ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA25 listopada 2014
ABSTRACT HOOLIGANS

 

Tomasz Baran, Stefan Burger, Kornel Janczy, Bartosz Mucha, Łukasz Skąpski, Grzegorz Sztwiertnia

Kurator: Łukasz Białkowski

Galeria F.A.I.T., al. Słowackiego 58/5, KRAKÓW

otwarcie wystawy 05.12.2014, godz. 19.00

Wystawa Abstract Hooligans pozlepiana jest z obiektów wyszperanych w zbiorach Magdaleny i Gawła Kownackich. Pokazujemy prace, które grają z abstrakcją oraz z wizerunkiem F.A.I.T-u – miejscem-kameleonem, które, gdy chce, ze studenckiej inicjatywy potrafi niespodziewanie zamienić się w komercyjną galerię a z NGO-su w knajpę. W związku z tym, że F.A.I.T działał tyleż jako galeria, co środowiskowe „jądro koncentracji”, na wystawie znalazły się prace artystów reprezentowanych przez galerię, jak i prace przyjaciół oraz znajomych. Całość wizualnie spaja świetlna instalacja Kornela Janczego. Ten ostatni nigdy nie funkcjonował w orbicie F.A.I.T-u, a jego obecność na wystawie stanowi ukłon w stronę nieznanej przyszłości.

W tym F.A.I.T Clubie trudno mówić o jednolitości stylistyk, zainteresowań i doświadczenia. Właściwie tylko Tomek Baran może zdefiniować się jako abstrakcjonista. Większość jedynie flirtuje z abstrakcją, a już w przypadku Łukasza Skąpskiego – jeśli uznać jego pracę Fotografia No. 6 za abstrakcyjną – to zdecydowany wyjątek od reguły. Jednak wspólna jest im dzikość serca i poczucie humoru, które każą nieprzyzwoicie miętolić starannie cerowaną i gładzoną przez innych materię sztuki. Tworzą w efekcie obiekty o niejednoznacznej proweniencji, trochę rozchwiane, trochę serio, trochę dla żartu.

To już czwarty raz, gdy F.A.I.T pojawi się na krakowskiej scenie artystycznej. Jak się okazuje, do tej samej rzeki można wchodzić wiele razy.

 

ABSTRACT HOOLIGANS

Tomasz Baran, Stefan Burger, Kornel Janczy, Bartosz Mucha, Łukasz Skąpski, Grzegorz Sztwiertnia

Curator: Łukasz Białkowski

F.A.I.T. Gallery, al. Słowackiego 58/5 Krakow, Poland

opening  of the exhibition 05.12.2014, 7 p.m.

The exhibition Abstract Hooligans is made up of objects found in the collections of Magdalena and Gaweł Kownacki. We present works that ironically play with abstraction and with the image of F.A.I.T. – a chameleon-like place, which, depending on the mood, changes from a student’s initiative to a commercial gallery and from an NGO to a bar.

Due to the fact that F.A.I.T. has worked both as a gallery as well as a meeting place for the entire artistic milieu as its “concentration point”, the exhibition includes works of artists represented by the gallery, as well as works by their friends and acquaintances. The entire show is visually connected by a light installation by Kornel Janczy. The latter has never worked with F.A.I.T.; his presence marks a step towards the unknown future.

 

This F.A.I.T. Club is difficult to discuss in terms of a unity of styles, interests, and experiences. In fact, only Tomek Baran can with all certainty be defined as an abstractionist. Most artists barely flirt with abstraction, while Łukasz Skąpski’s work – if one considers his Photography No. 6 abstract – is more of an exception to the rule. Nevertheless, what they share is wild hearts and sense of humour, which make them indecently crumple the matter of art that others so carefully mend and smooth. As a result, they create objects of ambiguous provenance, slightly unbalanced, partly serious and partly a joke.

 

It is already the fourth time that F.A.I.T. will appear on the Krakow art scene. As it turns out, it is many times that you can step into the same river.