ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA30 listopada 2015
Abslowentka UP wśrod zwycięzców Konkursu na prace dyplomowe „swissstandards.pl Od teorii do praktyki”

Informujemy, że praca p. Anity Bednarczyk absolwentki
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie znalazła się
w gronie wyróżnionych prac II edycji konkursu na prace dyplomowe „swissstandards.pl Od teorii do praktyki”.

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza we współpracy z Partnerami firmami- beneficjentami znaku szwajcarskiej jakości swissstandards.pl wyłoniła zwycięzców II edycji konkursu na prace dyplomowe „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”.

Finalistkami II edycji są p. Katarzyna Pawlak z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej (kategoria Technologie cieplne) i p. Elżbieta Tarniowa absolwentka kierunku Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej (kategoria Rozwiązania dla branży medycznej). Ponadto wyróżnienie za konsekwentną realizację zasady „od teorii do praktyki” Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza przyznała p. Anicie Bednarczyk z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Ideą, jaka przyświeca Organizatorowi i firmom partnerskim konkursu– członkom Izby, beneficjentom znaku szwajcarskiej jakości swissstandards.pl, jest budowa pomostu łączącego świat nauki i biznesu oraz popularyzacja szwajcarskich standardów jakości i innowacyjności w biznesie. Unikalnym rozwiązaniem, jakie Partnerzy oferują uczestnikom Konkursu jest możliwość korzystania ze wsparcia merytorycznego (pula propozycji tematów prac, konsultacje merytoryczne na etapie pisania pracy, dostęp do wyników badań, analiz, etc.), co ułatwić ma uczestnikom konkursu spojrzenie na wiele akademickich do tej pory rozważań przez pryzmat uwarunkowań i potrzeb rynkowych.

W II edycji realizowanego dwuetapowo konkursu nagrodzone zostały:

praca p. Katarzyny Pawlak z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej pt. „Analiza wysokowydajnej wentylacji z odzyskiem ciepła”.

W uzasadnieniu Jury i Patrona merytorycznego- firmy Zehnder czytamy:

Autorka porusza niezwykle istotny obecnie problem efektywności działania wybranych systemów wentylacji, a przeprowadzone porównanie doprowadza do ciekawych, logicznych wniosków, które mogą być bardzo przydatne w praktyce.

praca p. Elżbiety Tarniowej, absolwentki kierunku Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej pt. „Wpływ zmian demograficznych na rynek opieki nad osobami starszymi w Polsce i Szwajcarii”.

O pracy patron merytoryczny- Swissmed– mówi:

Wszystkie zgłoszone w tej edycji konkursu prace konkursowe były dla Swissmedu interesujące, jednak dziewięcioosobowe jury niemalże jednogłośnie wybrało  pracę magisterską pani Elżbiety Tarniowej, pt. „Influence of demographic changes on elderly care market in Poland and Switzerland”.  Przedstawiona w opracowaniu synteza trendów demograficznych oraz gruntowne analizy rynku opieki senioralnej w Polsce i Szwajcarii doskonale wpisują się w rozpoczętą niedawno nową inwestycję Swissmedu, a spojrzenie z zewnątrz na plany wejścia na rynek opieki senioralnej, analiza przewagi kompetencyjnej i zawarte w pracy rekomendacje dla spółki stanowią dla nas wymierną wartość.

praca p. Anity Bednarczyk absolwentki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pt. „Wpływ rozwoju technologii na formę infografiki”

Organizator zdecydował się wyróżnić tę pracę za determinację i konsekwencję w realizacji zasady „od teorii do praktyki” wykazaną zarówno w przesłanej pracy dyplomowej, jak i załączonych dokumentach: certyfikatach i projektach.

Nagrodami w konkursie są płatne staże u Partnerów Konkursu, cenne nagrody rzeczowe i profesjonalne warsztaty HR „Akademia kariery Mensys”.

O Konkursie

Konkurs „SWISSSTANDARDS.PL. Od teorii do praktyki” jest skierowany do studentów kierunków uniwersyteckich oraz technicznych polskich uczelni wyższych, przygotowujących się do wyboru tematu i pisania prac dyplomowych. Do konkursu mogą być zgłaszane prace podejmujące różnorodne zagadnienia biznesowe i produktowe odpowiadające obszarom działalności Partnerów konkursu.

Inicjatorem i Organizatorem Konkursu jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, zaś jego Partnerami działające na terenie polski szwajcarskie firmy – beneficjenci znaku jakości SWISSSTANDARDS.PL, m.in. Axpo, Fracht FWO, Franke, Mensys Polska, Swissmed, Stämpfli, Zehnder.

Mile widziane również są prace uwzględniające wzorce i zasady panujące na rynku szwajcarskim lub w firmach szwajcarskich działających w Polsce.

Obecnie trwa już III edycja Konkursu. Zgłoszenia prac (w I etapie wystarczy zgłosić temat pracy i dołączyć jej krótki konspekt) przyjmowane są do 30.11.2015.

Szczegółowe informacje o Konkursie są dostępne na stronie projektu www.odteoriidopraktyki.pl , www.facebook.com/odteoriidopraktyki oraz u Organizatora