ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA31 maja 2014
Rozstrzygnięcie konkursu na projekt Grobu Pańskiego w krypcie kościoła OO. Pijarów w Krakow

plakat

Konkurs na projekt Grobu Pańskiego w krypcie Kościoła OO. Pijarów w Krakowie przy ul. Pijarskiej 2 w roku 2014

Rozstrzygnięcie konkursu na projekt Grobu Pańskiego w krypcie kościoła OO. Pijarów w Krakowie w 2014 roku.
Dnia 1 kwietnia 2014 roku odbyło się posiedzenie jury konkursu w składzie: prof. Jan Pamuła, prof. Stanisław Rodziński, scenograf Tadeusz Smolicki, ks.dr Andrzej Nowobilski, ks.dr Mieczysław Rolka – rektor kościoła, mgr Anna Jadowska –Barczyk – sekretarz jury.
Jury podkreśliło wysoki poziom 12 przedłożonych prac zarówno pod względem ideowym, merytorycznym jak i koncepcji artystycznej.
Obrady jury rozpoczęła dyskusja mająca na celu określenie cech najlepszych projektów. W końcowym rozstrzygnięciu w tajnym głosowaniu zwyciężył projekt „TDT” który otrzymał 14 punktów. Autorami tego projektu są Dominika Jasińska i Tomasz Tajak, którzy otrzymali pierwszą nagrodę przysługującą zwycięzcy. Nagrodą jest sześciodniowy wyjazd do Grecji sponsorowany przez Dyrektora Instytutu Tradycji Rzeczpospolitej i Samorządu Terytorialnego.
W imieniu komisji jury
Rektor kościoła – o. Mieczysław Rolka SP

 

Kraków dnia 1 kwietnia 2014 r.