ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA13 lutego 2014
KONWERSATORIUM POPULARYZACJI WIEDZY

PLAKAT-11

 

W dniu 26 lutego o godz. 14:30 w Audytorium Danka odbędzie się wykład prof. Piotra Francuza z UMCS w Lublinie na temat:

Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu

Piotr Francuz

Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu

Niezależnie od zakresu indywidualnych doświadczeń i preferencji estetycznych, wszystkich uczestników kultury wizualnej łączy jedno: są oni przede wszystkim biologicznymi organizmami, zdolnymi do widzenia i przetwarzania danych wzrokowych za pomocą wyspecjalizowanych w tym celu narządów, takich jak oczy i mózg. Obraz można porównać do ekranu, na który twórca rzutuje stan swojego umysłu za pomocą dostępnych mu środków formalnych, zaś odbiorca, oglądając go, próbuje odczytać jego sens. Jednocześnie obydwaj podlegają tym samym prawom percepcji wizualnej. Podstawowym narzędziem biologicznym a zarazem umysłowym, które pozwala na tę wymianę oglądów jest zatem widzenie.

Współczesne nauki empiryczne (psychologia, neurobiologia, neurofizjologia) dopiero zaczynają stawiać pytania o reakcje na obraz, na które estetyka, antropologia, historia sztuki czy filozofia od dawna już poszukują odpowiedzi i formułują bardziej lub mniej spekulatywne teorie. Faktycznie, na mapie współczesnej wiedzy, gdzieś na pograniczu nauk społecznych (psychologia), humanistycznych (filozofia, historia sztuki, antropologia) i przyrodniczych (neurobiologia, neurofizjologia) znajduje się biała plama niezweryfikowanej empirycznie wiedzy dotyczącej reakcji człowieka na intencjonalnie tworzone przezeń obrazy. Niniejszy wykład jest zaproszeniem do wejścia na ten dziewiczy teren.