ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA3 stycznia 2014

 

noto2014-small

II Ogólnopolski Studencki Konkurs NOTO -Notatnik artysty – dla studentów uczelni i kierunków artystycznych.

Hasło tegorocznego konkursu – Słowo- obraz

Organizator Konkursu:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wydział Sztuki
Katedra Multimediów
Instytut Grafiki i Wzornictwa

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu na notatnik artystyczny, organizowanego przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie. Konkurs należy do szerszego projektu Noto – notatnik artysty, który obejmuje cyklicznie organizowane wystawy,  spotkania autorskie oraz inne wydarzenia artystyczne i naukowe.
W tegorocznym Konkursie, pod hasłem Słowo i Obraz, oczekujemy na notatniki pisane lub takie, w których będzie przeważała notacja werbalna. Liczymy więc na dzienniki, pamiętniki, opisy koncepcji i projektów artystycznych, zapisy manifestów, programy, narracje ilustrowane, komiksowe itp. W założeniach konkursu mieszczą się również notatniki, w których słowo jest zintegrowane z obrazem lub rozumiane jako obraz.
W notatnikach artystów ukryte są projekty niezrealizowanych dzieł, zalążki utopijnych idei, robocze plany, intymne  zapisy słów i obrazów, które w zamierzeniu artystów mają pozostać poza okiem postronnych osób. Mimo to mamy nadzieję, że nasz Konkurs, choć w części, ukaże, czym dla młodych artystów pozostaje związek Słowa z Obrazem.
Organizatorzy

1. W Konkursie mogą wziąć udział studenci i doktoranci kierunków artystycznych wyższych uczelni w Polsce.
2. Każdy student może wysłać na konkurs 1 lub 2 notatniki w formie zeszytu, notesu lub sczepionych kartek, wygodnych w przeglądaniu wraz z wypełnionym  kwestionariuszem osobowym. Wymagane dokumenty będą dostępne na stronie konkursu.
3. Dłuższy bok notatnika nie może przekraczać 40 cm.
4. W konkursie nie mogą brać udziału notatniki z poprzedniej edycji Ogólnopolskiego Konkursu NOTO-notatnik artysty.
5. Dopuszczone są wszelkie formy kreacji na papierze, takie jak  np. rysunek, malarstwo, kolaż, fotografia, rękopis, wydruk, odbitki ksero, wklejki, cięcie i składanie papieru.
6. Notatniki nie spełniające zasad konkursu nie będą brane pod uwagę.
7. Pierwszy etap konkursu: każdy z autorów wysyła prace do dnia 14 marca 2014 w formie cyfrowych reprodukcji fotograficznych;  zgłoszonego notatnika (ów) jako obiektu(ów) oraz 6 rozkładówek dla każdego notatnika, dłuższy bok w rozdzielczości 1200 pikseli (150 dpi). Szczegółowe zasady wysyłania prac będą podane na stronie i blogu Konkursu.
8. Jury Konkursu wybiera około 70 notatników, które będą brały udział w wystawie i w drugim etapie konkursu.
9. Drugi etap konkursu: każdy z autorów wybranych notatników wysyła we własnym zakresie oryginały prac wraz z wypełnionym kwestionariuszem na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Sztuki, ul.Mazowiecka 43, 30-019 Kraków do dnia 11 kwietnia 2014 z dopiskiem KONKURS NOTO. Notatniki powinny być starannie opakowane i nadesłane pocztą lub osobiście dostarczone pod adres podany przez Organizatorów . Spośród nadesłanych prac Jury przyzna nagrody pieniężne, fundowane, rzeczowe, wyróżnienia honorowe i inne nagrody (skład Jury oraz spis nagród będzie podany na blogu i stronie konkursu  w terminie późniejszym).
10. Organizator odsyła prace na własny koszt. Za uszkodzenia powstałe w czasie transportu i retransportu organizatorzy nie ponoszę odpowiedzialności.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac w mediach oraz dokumentowania ich w wydawnictwach akademickich bez wypłacania honorariów autorom.
12. Uroczystość wręczenia nagród oraz wykłady okolicznościowe, wernisaże wystawy pokonkursowej i wystaw towarzyszących, odbędą się w Dniu Notatnika – 6 maja 2014 roku  w galeriach oraz innych instytucjach na terenie Krakowa.

 

Adres do korespondencji:
konkurs.noto@gmail.com
konkursnoto.tumblr.com
Uniwersytet Pedagogiczny
Wydział Sztuki
Mazowiecka 43
30-019 Kraków