ENG WIRTUALNA UCZELNIA
x
STRONA GŁÓWNA22 stycznia 2018
15–16.03.2018 (czwartek–piątek) / Hide-and-seek. Absence, Invisibility, and Contemporary Art Practices. Konferencja naukowa

Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (Kraków)

Organizatorzy: Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Języki konferencji: angielski i polski

Problematyka konferencji skupia się na niewidoczności i niewidzialności sztuki w szeroko pojmowanej sferze publicznej. Kwestie te dotyczą zarówno przestrzeni miejskiej, niemiejskiej, internetu, jak i instytucji wystawienniczych, publicznych kolekcji sztuki współczesnej, a także festiwali i przeglądów sztuki. Podczas konferencji przyjrzymy się (niewidocznym) praktykom artystycznym i instytucjonalnym, które zakładają skuteczność i aktywność społeczną. Ich pozostawanie w cieniu wcale bowiem nie musi oznaczać porażki.

Przedmiotem zainteresowania organizatorów konferencji są indywidualne i zbiorowe działania czy postawy, które składają się na wyścig o widzialność. Mogą one przekładać się na negowanie rynku, produkcji dzieł sztuki (pojmowanych wówczas jako towar), niechęć do galerii i muzeów. Albo mogą być tylko postawami twórców, którzy z autentycznym znudzeniem i zobojętnieniem przyjmują poklask i zainteresowanie, mimo że świetnie odnajdują się w pracy przy wysokobudżetowych projektach lub festiwalach sztuki, realizowanych w przestrzeni publicznej. Interesuje nas świadomie wykonany gest znikania (np. przez Lee Lozano czy Sama Hsieha, a w Polsce – przez grupę Lucim lub Jacka Kryszkowskiego), ale tak samo „czarna materia” sztuki, czyli rzesze anonimowych wyrobników kultury.

Podobne wątki pragniemy prześledzić również w kontekście działalności instytucji wystawienniczych. Naszą uwagę zwracają inicjatywy podejmowane w sferze wystawienniczej oraz próby wycofania się z niej, jak. np. Biennale de Paris będące alternatywą wobec cyklicznych „festiwalowych” prezentacji sztuki. Kwestią wartą uwydatnienia jest również (nie)obecność dzieł o efemerycznym i zdematerializowanym charakterze w publicznych kolekcjach sztuki. Interesuje nas zaplecze instytucji, które umożliwia rozpatrywanie tego typu projektów artystycznych jako trwałego elementu zbiorów danego miejsca. Pragniemy zwrócić uwagę na nieanonsowane w takich sytuacjach działania kuratorów i zupełnie niejawne zazwyczaj praktyki konserwatorskie.

Podczas konferencji chcielibyśmy zastanowić się, czy – wymienione wyżej oraz te niewymienione – działania stają się zaledwie substytutem „prawdziwej” zinstytucjonalizowanej i urynkowionej kultury. Czy wręcz odwrotnie: w zmediatyzowanym świecie, w którym każdy staje się widoczny, a warholowskie 15 minut sławy przestało być tylko powiedzeniem, zabieganie o widzialność i materialną trwałość to jedynie anachronizm, a bezcenna zaczyna być anonimowość i ulotność. A może to jedynie gra i kolejna strategia, by tylnymi drzwiami – jak Banksy, przez sklep z pamiątkami – przedostać się do świata sztuki?

Na tak sformułowane pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie konferencji złożonej z dwóch bloków tematycznych; każdy z nich poprzedzony zostanie wystąpieniem zaproszonej ekspertki:

  1. Sława Harasymowicz (University for the Creative Arts, Canterbury, Central Saint Martins, Londyn),
  2. Małgorzata Bogdańska (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie).

Konferencja kierowana jest do badaczy sztuk wizualnych i społecznego funkcjonowania tych sztuk, osób reprezentujących dziedziny takie jak historia i teoria sztuki, socjologia, filozofia, studia kulturowe, a także medioznawców, artystów, kuratorów.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień, które wpisywałyby się w dwa zarysowane wyżej obszary:

  1. praktyki artystyczne / kuratorskie a kwestia widzialności,
  2. instytucje wystawiennicze a kwestia nieobecności / niewidzialności dzieł sztuki.

Wygłoszone podczas konferencji wystąpienia, po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów, zostaną opublikowane w tematycznym numerze pisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione”.

Zgłoszenia 20-minutowych wystąpień, zawierające streszczenie (do 1500 znaków) wraz z biogramem zgłaszającego, prosimy przesyłać w terminie do 18 lutego 2018 roku na adres hideandseek@bunkier.art.pl.

Potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń przesłane zostaną drogą mailową do 25 lutego 2018 roku.

Uczestników konferencji obowiązuje opłata konferencyjna w wysokości 120 PLN.